29
- януари
2020
Posted By : Niko
Поддръжка на WordPress сайтове

 

След завършването на вашият сайт…

Поддръжката е ключ към добре работещ, SEO оптимизиран и актуален сайт.

Помислете и за неговата бъдеща поддръжка. Ще можете ли да се справите сами? Дали ще имате необходимото време за това?
За вашето спокойствие, предлагам услугата „Поддръжка на WordPress сайтове“!

Услугата може да бъде еднократна, или абонаментна.
Съсредоточете се върху по-важната си цел, а именно успешното ви онлайн представяне!

В какво се изразява услугата по поддръжка?

Еднократната услуга включва 24 часов мониторингов режим на поддръжка.
Наблюденията, които се извършват по време на мониторинга, касаят основно работата на сайта.
Следи се за грешки при зареждане на съдържанието, както и за скоростта на зареждането.
След извършеният мониторинг се дават насоки за необходимите последващи действия по отстраняване на проблемите.

Абонаментната месечна услуга включва периодичен седмичен мониторинг и допълнителна поддръжка за срок от 30 дни.
*Включени са корекции на съдържанието (снимки, текст, ключови думи, линкове).
(i) Вижте условията отбелязани със звездичка(*) по-долу!

Абонаментната месечна услуга е за срок от 30 дни и може да се подновява всеки месец, след предварителна договорка.

Цените са, както следва:

 • Еднократна поддръжка (24ч.): 50,00 лева
 • Абонаментна поддръжка (30 дни): 250,00 лева/месец

Общи условия:

Изисква се предплащане на 100%, за всяка заявена услуга, до 5 дни от потвърждението по ангажимента.

*Опцията за редакция на съдържанието включва:
Добавяне на текст и снимки, предоставени от клиента и оформление на съдържанието, съобразено с правилата за SEO.
Не важи за еднократната услуга по поддръжка!

*Абонаментната поддръжка, включва до четири редакции на съдържанието, седмично. Общо 16 редакции в рамките на 30 дни.

*Срока за извършване на редакциите е 24ч., от момента на подаването им от клиента.

*Преди да заявите услугата по редакция, е необходимо да сте подали предварително текстовете и снимките за публикацията, на имейл адреса, посочен от мен по време на кореспонденцията ни.

Какво включват услугите по поддръжка?

 • Мониторинг на сайта и работата му
 • Комуникация с клиента
 • Информиране за предстоящи актуализации;
 • Информиране за необходимостта от последващи действия и други важни събития, касаещи работата на сайта
 • Отговор на запитвания
 • Препоръки към собственика на сайта за необходимите мерки по неговата оптимизация
 • Актуализации на системата за управление на съдържанието WordPress и PHP версията на сайта
 • Актуализации на плъгините и шаблона, при наличност на нови версии
 • Инсталиране на нови плъгини, при заявка на клиента – до 5 в рамките на еднократна поддръжка (24 часа)
 • *Редактиране на съдържанието (снимки и текст), съобразени с всички SEO правила
 • *Добавяне на ключови думи (тагове) към публикациите
 • *Корекция на линковете при необходимост, с цел SEO оптимизиране
 • Доклад за извършените задачи

  Извън рамките на описаните до тук услуги, е възможно последващо съдействие от моя страна, с допълнителна уговорка за начин на работа, срок на изпълнение и цена за услугата.